Transportul şi Depozitarea

 
 
 

     În timpul transportului şi depozitării, detectorul nu trebuie supus la şocuri şi presiune. El trebuie aşezat cu faţa în sus şi ferit de umiditate.

  ATENŢIE  
 

1. Verificaţi dacă detectorul se potriveşte cu tipul de gaz pentru care a fost achiziţionat.

2, Detectorul trebuie montat şi testat de un specialist.

3, Montajul trebuie făcut intr-un loc uscat, curat şi ferit de curenţi de aer pentru a se asigura detectarea imediată a gazelor. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la o funcţionare necorespunzătoare.

4. Căderile dese de tensiune pot duce la concluzii eronate asupra senzorului pentru că de fiecare dată când detectorul se va realimenta LED-ul galben va porni indicând iniţializarea senzorului iar starea de detectare se va activa câteva minute mai târziu. Astfel, posesorul observă funcţionarea LED-ului galben pe o durată prea mare de timp şi va crede că senzorul este defect.

5, Testele nu trebuie repetate la un interval mai mic de o oră, pentru a evita defecţiunile valvei.

6, Când apare o scurgere de gaze trebuie să se verifice imediat cauza şi să se rezolve problema înainte de redeschiderea valvei pentru a se evita accidentele.

7, Dacă instalarea cablului de legătură între valvă şi detector nu se face corespunzător atunci sistemul va avertiza numai o posibilă scurgere de gaze fără să închidă valva.

8, Dacă detectorul avertizează o eventuală scurgere de gaze dar nu închide valva, nu încercaţi să scoateţi/înlocuiţi cablul de legătură pentru că numai în momentul de alarmare pe cablu exista impulsuri electrice.

9, Senzorul de gaze trebuie înlocuit după 5 ani.

10, Alarma se poate declanşa şi în una din următoarele situaţii:

- se fumează o lungă perioadă în încăpere sau există o concentraţie mare de fum din alte motive;

- se consumă băuturi alcoolice o lungă perioadă în încăpere sau exista o concentraţie mare de alcool din alte motive;

- se utilizează o lungă perioadă, în încăpere, compuşi volatili: vopsea, gaz etc.